Werkatelier

Werkateliers

Een 40-tal betrokken kenners en gebruikers uit het gebied ging 5 juli 2017 aan de slag met de opbrengst uit de enquête, straatinterviews en gesprekken. Dat gebeurde in een zogeheten werkatelier. Lees ook de samenvatting van deze bijeenkomst. De gemeente verwerkte deze en de andere uitkomsten tot een ontwikkelplan dat de vorm heeft van een visie in tekst en beeld. Ofwel: wat zou waar ontwikkeld kunnen worden, waarom, hoe dan en voor wie of wat. Dat presenteerden we in januari 2018 aan alle geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. Iedereen werd tot 1 maart 2018 in de gelegenheid gesteld op het plan te reageren.

Startbijeenkomst
Voorafgaand aan het werkatelier werd een startbijeenkomst georganiseerd. Daar presenteerden belanghebbenden hun kennis op een specifiek onderdeel en hun ideeën en ambities. Zij vertelden hoe dit bijdraagt aan het verbeteren en versterken van natuur en recreatie. De toehoorders konden vragen stellen. Lees de samenvatting van deze startbijeenkomst.  

Werken aan ontwikkelplan  
22 november 2017 presenteerde de gemeente de ruwe versie van het ontwikkelplan aan de deelnemers van het werkatelier. Bekijk hier de presentatie. De deelnemers waren positief over het concept en de ontwerpschets. Zij kwamen met waardevolle aandacht- en verbeterpunten zoals het benoemen van een hondenlosloopgebied en het opstellen van gedragsregels voor de hele Kagerzoom. Alle feedback werd verwerkt in het concept ontwikkelplan dat wij op 23 januari 2018 presenteerden aan alle geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. Zij kregen tot 1 maart 2018 de gelegenheid op het plan te reageren. Deze feedback is verwerkt tot een ontwerp. Op dit ontwerp kan van 30 november t/m 14 december worden gereageerd. Op 6 december is een informatieavond. Reacties worden meegenomen in de uitwerking naar een definitief en technisch ontwerp.