Start werkzaamheden project Kagerzoom

Loon- en Aannemersbedrijf Gebr. v.d.Poel b.v., aannemer van het project Kagerzoom, gaat begin week 17 (20 april) starten met de (vergunningsvrije) werkzaamheden rondom de golfbaan. Volgens planning duren de werkzaamheden tot begin week 20 (11 mei). De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het uitvoeren van grondwerk en het verleggen van een gedeelte van het fiets- voetpad nabij de molen. Om er voor te zorgen dat de aannemer zijn werkzaamheden op een veilige manier kan uitvoeren zal het fiets -voetpad gedurende de uitvoering op werkdagen tussen 7 uur en 17 uur worden afgesloten.

Aan het einde van elke werkdag en in de weekenden wordt de afzetting verwijderd en kan het fiets- voetpad gewoon worden gebruikt. Het gedeelte waar het fiets- voetpad wordt opgebroken en verlegd blijft wel volledig afgesloten van 20 april t/m 5 mei. Gedurende de afsluiting zal het fietsverkeer worden omgeleid via een omleidingsroute, die met borden zal worden aangegeven, door de Merenwijk gemeente Leiden. Dagelijks zal aan het eind van elke werkdag het fiets- voetpad worden schoongemaakt. Door op deze manier te werken kan de aannemer in een korte tijd en op een veilige wijze de werkzaamheden uitvoeren en wordt de “overlast” voor het fiets- en wandelverkeer zoveel mogelijk beperkt.
Overige werkzaamheden zoals de natuurinrichting op Strengen en Tengnagel worden pas na de zomer uitgevoerd vanwege het broedseizoen en om het recreatief gebruik niet te storen.

In april en mei 2020 vond de uitvoering van het Fase 1 van het aangepaste plan plaats. Na het broedseizoen volgt Fase 2.
Fase 1 bestond uit:
-> het verleggen van het fietspad
-> afgraven en verflauwen van een aantal natuurvriendelijke oevers
-> vervangen en verplaatsen van dierenweide
-> aanleg nieuwe weide voor schapen rondom de molen

Download een kaart met de werkzaamheden Kagerzoom 1e fase.