6 december: inloopavond herontwikkeling Kagerzoom

Donderdag 6 december is er een inloopavond over het ontwerp voor de herontwikkeling van de Kagerzoom. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De inloopavond vindt plaats in Het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. U kunt inlopen tussen 19.30 en 22.00 uur.

Tijdens de inloop geven verschillende professionals een toelichting op de ontwerptekeningen. U kunt ter plekke uw vragen stellen en reageren op het ontwerp. Ook kunt u van 30 november t/m 14 december hier het ontwerp inzien en erop reageren. Uw inbreng wordt meegenomen in de uitwerking naar een definitief en technisch ontwerp.

Vragen
Heeft u vragen neem dan contact op met Bart van Dijk, via b.vandijk@hltsamen.nl.

Achtergrond
Kagerzoom – Levend landschap’
In januari is de globale visie ‘Kagerzoom – Levend landschap’ gepresenteerd. Hierop is vanuit diverse belangstellenden en belangengroepen gereageerd. Deze visie is aangepast en verder uitgewerkt in een ontwerp.
Het ontwerp voor Kagerzoom is onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020’. Dit programma omvat onder andere projecten voor het verbeteren en versterken van de natuur en het landschap in de regio.

Minder budget voor ontwerp Kagerzoom
Voor de uitvoering van dit ontwerp is minder budget beschikbaar dan eerder beoogd. Dit komt doordat er in de eerste jaren van het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden veel nieuwe projecten zijn toegevoegd. Zowel de gemeente Teylingen als gemeente Leiden vinden een goede kwaliteit van dit herinrichtingsproject belangrijk. Helaas is dit extra geld niet beschikbaar in de begroting van Leiden. Hierdoor vervalt de helft van het beoogde budget voor de herinrichting. Dit heeft gevolgen voor het ontwerp en de beheerkeuzes. Tijdens de inloopavond op 6 december kunt u het aangepaste ontwerp bekijken en erop reageren.

Vervolg
Na 14 december starten we met de uitwerking en de onderzoeken die nodig zijn voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en ontheffingen. Tegen de omgevingsvergunningen kunt u via de gebruikelijke procedure bezwaar maken. Het definitief en technisch ontwerp wordt geplaatst op deze website. De uitvoering staat gepland in het najaar van 2019.