6 december: inloopavond herontwikkeling Kagerzoom

Donderdag 6 december is er een inloopavond over het ontwerp voor de herontwikkeling van de Kagerzoom. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De inloopavond vindt plaats in Het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. U kunt inlopen tussen 19.30 en 22.00 uur.

Tijdens de inloop geven verschillende professionals een toelichting op de ontwerptekeningen. U kunt ter plekke uw vragen stellen en reageren op het ontwerp. Ook kunt u van 30 november t/m 14 december hier het ontwerp inzien en erop reageren. Uw inbreng wordt meegenomen in de uitwerking naar een definitief en technisch ontwerp.

Vragen
Heeft u vragen neem dan contact op met Bart van Dijk, via b.vandijk@hltsamen.nl.

Achtergrond
Kagerzoom – Levend landschap’
In januari is de globale visie ‘Kagerzoom – Levend landschap’ gepresenteerd. Hierop is vanuit diverse belangstellenden en belangengroepen gereageerd. Deze visie is aangepast en verder uitgewerkt in een ontwerp.
Het ontwerp voor Kagerzoom is onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020’. Dit programma omvat onder andere projecten voor het verbeteren en versterken van de natuur en het landschap in de regio.

Minder budget voor ontwerp Kagerzoom
Voor de uitvoering van dit ontwerp is minder budget beschikbaar dan eerder beoogd. Dit komt doordat er in de eerste jaren van het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden veel nieuwe projecten zijn toegevoegd. Zowel de gemeente Teylingen als gemeente Leiden vinden een goede kwaliteit van dit herinrichtingsproject belangrijk. Helaas is dit extra geld niet beschikbaar in de begroting van Leiden. Hierdoor vervalt de helft van het beoogde budget voor de herinrichting. Dit heeft gevolgen voor het ontwerp en de beheerkeuzes. Tijdens de inloopavond op 6 december kunt u het aangepaste ontwerp bekijken en erop reageren.

Vervolg
Na 14 december starten we met de uitwerking en de onderzoeken die nodig zijn voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en ontheffingen. Tegen de omgevingsvergunningen kunt u via de gebruikelijke procedure bezwaar maken. Het definitief en technisch ontwerp wordt geplaatst op deze website. De uitvoering staat gepland in het najaar van 2019.

Resultaten reacties op brochure ‘Kagerzoom – Levendlandschap’

Op 23 januari 2018 presenteerden we de globale visie (brochure ‘brochure ‘Kagerzoom – Levend landschap’) aan geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. Tot 1 maart jl. kon gereageerd worden op deze visie. Een samenvatting van deze reacties en verschillende overzichten zijn hieronder opgenomen.

Op basis van deze uitkomsten en gesprekken in het veld werken we de globale visie verder uit. Rond / na de zomer 2018 organiseren we informatieavonden over het uitgewerkte plan.

Heeft u vragen? Stel ze gerust via het contactformulier op deze website.

Verslag informatieavond 23 januari 2018

Denk mee over de Kagerzoom

De Kagerzoom is een natuur- en recreatiegebied tussen Warmond en Leiden, waar ook ’t Joppe, Tengnagel en De Strengen deel van uit maken. Samen met omwonenden en gebruikers werkt de gemeente Teylingen aan het versterken en beschermen van de bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden in dit gebied.

Inmiddels ligt er een eerste globale visie voor dit gebied in de vorm van een brochure. De gemeente krijgt graag zoveel mogelijk reacties op deze visie. Van omwonenden én iedereen die graag komt in de Kagerzoom. Dan kan nog tot 1 maart.

Wilt u reageren op de brochure “Kagerzoom – Levend Landschap”? Dat kan tot 1 maart 2018. Gebruik dan dit reactieformulier.

Koester rust, ruimte en natuur op de Kagerzoom

Koester de rust, ruimte en natuur op de Kagerzoom. Dat was de belangrijkste boodschap uit de enquête en interviews waaraan september jl. ruim 1000 mensen deelnamen. Zij reageerden op de vraag van de gemeente Teylingen: wat kan zowel de natuur als de recreatieve waarde van de Kagerzoom versterken?

De online enquête en straatinterviews in het gebied leverden een duidelijk beeld en honderden concrete en innovatieve ideeën op, over wat er in dit gebied beter of anders kan. Gemeente Teylingen verwerkt de resultaten tot een ontwikkelplan voor de Kagerzoom.

Gezocht: Ideeën voor recreatie- en natuurgebied Kagerzoom

Inwoners, ondernemers en organisaties zijn van harte welkom om mee te denken over de ontwikkeling van het gebied Kagerzoom. Iedereen met ideeën die de kwaliteit van de natuur- en recreatiewaarden in het gebied versterken, is van harte uitgenodigd een korte vragenlijst in te vullen. Deze is te vinden via www.teylingen.nl/meedenkenkagerzoom en is in te vullen tot 22 september 2016.

De enquêteresultaten dragen bij aan de manier waarop de Kagerzoom (inclusief Strengen en Tengnagel) straks wordt ontwikkeld. De antwoorden helpen ook beeld te krijgen van de recreatiebehoefte in de gebieden Koudenhoorn en de Oud Hollandse polders (Boterhuispolder, Zweilandpolder en Zwanburgerpolder).