Waarom ontwikkelen

Waarom ontwikkelen

De Kagerzoom heeft een recreatiebestemming. Een deel van de Kagerzoom was tot voor kort van de Provincie Zuid-Holland. Die wilde het gebied overdragen aan de gemeente Teylingen, onder de voorwaarde dat de gemeente het gebied een kwaliteitsimpuls geeft.
De kwaliteitsimpuls moet bestaan uit initiatieven die de natuur en recreatie in het gebied verbeteren en versterken. Doel is dat de initiatieven ook bijdragen aan een betere verbinding tussen Leiden en haar landelijke omgeving: de Leidse Ommelanden. Daar maken ook de Kagerzoom en de Kagerplassen deel van uit.

De ontwikkeling van de Kagerzoom geeft betekenis aan:

  1. De Visie Recreatie en Toerisme (2016) van de gemeente Teylingen
    De komst van wandel- en fietsroutes rond de dorpen in het algemeen en de Kagerplassen in het bijzonder, maken de gemeente aantrekkelijker voor inwoners én bezoekers.
  2. Het programma Leidse Ommelanden (2014-2020) van Leiden en naastgelegen gemeenten Het programma Leidse Ommelanden wil Leiden en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De gemeente sloot in 2015 een samenwerkingsovereenkomst met Leiden en de naastgelegen gemeenten. Ze spraken af tijd, geld, grond en inzet van mensen te investeren om een duurzaam ‘stad-land systeem’ te realiseren. Dit is een netwerk van routes, die beginnen en eindigen in het Singelpark van Leiden en die lopen via de stadsrand en de Leidse Ommelanden. Op en aan de routes liggen aantrekkelijke plekken voor een kort of lang verblijf. De ontwikkeling van de Kagerzoom valt onder dit programma. Andere initiatieven in dit kader vindt u hier.