De Kagerzoom

De Kagerzoom is een natuurrijk recreatiegebied tussen Warmond en Leiden.De komende jaren versterken en beschermen we de bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden in het gebied. De ontwikkeling geeft ook betekenis aan regionale doelen op het gebied van toerisme en recreatie.

We maken samen met grondeigenaren en -gebruikers uit het gebied een toekomstplan voor de Kagerzoom (inclusief Strengen en Tengnagel). Een plan dat aansluit op de behoeften van de gebruikers in het gebied. Op deze website leest u alles over deze herontwikkeling.

Samen ontwikkelen
Grondeigenaren en vele andere gebruikers en belanghebbenden hebben belang bij de toekomst van de Kagerzoom. De kwaliteitsimpuls voor dit gebied slaagt alleen, wanneer zij meedenken en meedoen. Daarom raadpleegde de gemeente Teylingen deze partijen met hulp van enquêtes en/of straatinterviews. Zo ontstond een globaal beeld van behoeften, kansen en bedreigingen voor de Kagerzoom. Een afvaardiging van stakeholders en belanghebbenden gebruikte alle verzamelde kennis en ideeën om tot een ontwikkelrichting te komen. Dat gebeurde in een werkatelier. De gemeente verwerkt de resultaten uit het werkatelier tot een ontwikkelplan. Dat presenteren we begin 2018 aan alle geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld op het plan te reageren. Zo krijgt het toekomstplan stap voor stap vorm.

Actueel: 23 januari a.s. publiekspresentatie ontwikkelplan
23 januari a.s. presenteert de gemeente Teylingen het plan voor de Kagerzoom. Ruimte geven aan elkaar en aan de natuur in een levend landschap, dat is het uitgangspunt. Het plan is vertaald naar de brochure ‘Kagerzoom – Levend landschap’ dat tijdens de publiekspresentatie uitgebreid wordt toegelicht. Iedereen die meewerkte aan het plan en/of betrokken is bij de Kagerzoom is van harte uitgenodigd bij de presentatie aanwezig te zijn. De gemeente Teylingen is benieuwd naar de reacties. De presentatie start om 20:00 uur in de grote zaal van Kerkelijk centrum de Regenboog, Watermolen 1 in Leiden. Vanaf 19:45 uur zijn de deuren open voor ontvangst. Tijdens de avond is er voor alle aanwezigen gelegenheid op het plan te reageren. De bijeenkomst duurt tot 22:00 uur. Na de bijeenkomst op 23 januari verbetert de gemeente het plan waarna ze het als ontwerp ter vaststelling voorlegt aan het college van Burgemeester & Wethouders.