De Kagerzoom is een natuurrijk recreatiegebied tussen Warmond en Leiden.De komende jaren versterken en beschermen we de bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden in het gebied. De ontwikkeling geeft ook betekenis aan regionale doelen op het gebied van toerisme en recreatie.

We maken samen met grondeigenaren en -gebruikers uit het gebied een toekomstplan voor de Kagerzoom (inclusief Strengen en Tengnagel). Een plan dat aansluit op de behoeften van de gebruikers in het gebied. Op deze website leest u alles over deze herontwikkeling.

Samen ontwikkelen
Grondeigenaren en vele andere gebruikers en belanghebbenden hebben belang bij de toekomst van de Kagerzoom. De kwaliteitsimpuls voor dit gebied slaagt alleen, wanneer zij meedenken en meedoen. Daarom raadpleegde de gemeente Teylingen deze partijen met hulp van enquêtes en/of straatinterviews. Zo ontstond een globaal beeld van behoeften, kansen en bedreigingen voor de Kagerzoom. Een afvaardiging van stakeholders en belanghebbenden gebruikte alle verzamelde kennis en ideeën om tot een ontwikkelrichting te komen. Dat gebeurde in een werkatelier. De gemeente verwerkt de resultaten uit het werkatelier tot een ontwikkelplan. Dat presenteren we in het najaar van 2017 aan alle geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld op het plan te reageren. Zo krijgt het toekomstplan stap voor stap vorm.

Actueel
Op 5 juli jl. was er een werkatelier.